Komisja Turystyki Kolarskiej

Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie


Kurs PTKol — edycja 2013-14

Metodyka w Turystyce Kolarskiej [Ryszard Wilk, 2011][(1kB) [POBIERZ] ]
Pierwsza Pomoc [Małgorzata Gładyś, 2009][(1kB) [POBIERZ] ]
Historia Roweru [Artur Ponikiewski, Andrzej Olejniczak, 2011][(1kB) [POBIERZ] ]
Historia Turystyki Kolarskiej w Polsce [Rafał Kwatek, Andrzej Olejniczak, 2013][(1kB) [POBIERZ] ]
Kolarska Odznaka Turystyczna [Dariusz Walczyna, 2014][(1kB) [POBIERZ] ]
Odznaki i zawody kolarskie [Dariusz Walczyna, 2014][(1kB) [POBIERZ] ]
Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK [Dariusz Walczyna, 2014][(1kB) [POBIERZ] ]
Przepisy o ruchu drogowym [Sebastian Szmigielski, Marta Olejniczak, 2011][(1kB) [POBIERZ] ]
Budowa i mechanika roweru górskiego [Konrad Górski, Andrzej Olejniczak, 2013][(1kB) [POBIERZ] ]

Wcześniejsze wersje materiałów kursu PTKol z roku 2011-13

Budowa i mechanika roweru górskiego [Andrzej Olejniczak, 2009][(1kB) [POBIERZ] ]
Przepisy o ruchu drogowym [Sebastian Szmigielski, Marta Olejniczak, 2011][(1kB) [POBIERZ] ]
Kolarska Odznaka Turystyczna [Rafał Kwatek, 2009][(1kB) [POBIERZ] ]
Kolarska Odznaka Turystyczna [Dariusz Walczyna, 2013][(1kB) [POBIERZ] ]
Historia Roweru [Artur Ponikiewski, Andrzej Olejniczak, 2011][(1kB) [POBIERZ] ]
Historia Turystyki Kolarskiej w Polsce [Rafał Kwatek, 2009][(1kB) [POBIERZ] ]
Odznaki i zawody kolarskie [Andrzej Olejniczak, 2009][(1kB) [POBIERZ] ]
Odznaki i zawody kolarskie [Dariusz Walczyna, 2013][(1kB) [POBIERZ] ]
Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK [Andrzej Olejniczak, 2009][(1kB) [POBIERZ] ]
Regulamin Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK [Dariusz Walczyna, 2013][(1kB) [POBIERZ] ]
Pierwsza Pomoc [Małgorzata Gładyś, 2009][(1kB) [POBIERZ] ]
Metodyka w Turystyce Kolarskiej [Ryszard Wilk, 2011][(1kB) [POBIERZ] ]
Formularz zgłoszeniowy kursu PTKol [KTKol OM PTTK w Warszawie][(1kB) [POBIERZ] ]
Egzamin na Przodownika Turystyki kolarskiej 2011 r. [Komisja Egz. PTKol, 2011][(1kB) [POBIERZ] ]

Wcześniejsze wersje materiałów kursów PTKol z lat 2008-2009

Przepisy o ruchu drogowym [Marta Olejniczak, 2009][(1kB) [POBIERZ] ]
Metodyka w Turystyce Kolarskiej [Ryszard Wilk, 2009][(1kB) [POBIERZ] ]
Historia Roweru [Artur Ponikiewski, 2009][(1kB) [POBIERZ] ]
Egzamin na Przodownika Turystyki kolarskiej 2008 r. [Komisja Egz. PTKol, 2008][(1kB) [POBIERZ] ]
Egzamin na Przodownika Turystyki kolarskiej 2009 r. [Komisja Egz. PTKol, 2009][(1kB) [POBIERZ] ]


Strona w budowie. Stroną opiekuje się Andrzej Olejniczak. Jeśli masz jakieś uwagi - napisz na adres ktkol[@]om.pttk.pl